Foto: P-O Sjödin

S:t Örjans församling ett gott exempel

Nyhet Publicerad

S:t Örjans församling är nu miljödiplomerad utifrån Svenska kyrkans miljödiplomering för hållbar utveckling. – Det här känns bra. Det gör det, kommenterar kyrkoherden Mats Lindberg.

 

Församlingen i Skelleftehamn och Ursviken föregår med gott exempel och blir första församlingen i Skellefte kontrakt att bli miljödiplomerad.
– Inköpet av en tjänstecykel är ett annat gott exempel, konstaterar Åke Lundgren, kontraktsprost i Skellefte kontrakt, under onsdagens ceremoni i Ursvikens kyrka.

Vi behöver alla hjälpas åt

Svenska kyrkans miljödiplomering för hållbar utveckling är ett redskap för församlingar och pastorat som vill ställa om sin verksamhet så att den bidrar till en utveckling som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar för alla människor. Arbetsmetoden är uppbyggd i sex olika steg och varje steg leder vidare i en arbetsprocess. Det görs en handlingsplan och i den anger församlingen/pastoratet vilka mål man vill uppnå och vilka åtgärder som krävs för att nå målen.
– Vi behöver alla hjälpas åt för att vi inte ska förstöra vår planet och då tycker jag att församlingen ska vara en slags förebild, säger Mats Lindberg.

Etisk revision

S:t Örjans församling har bland annat beslutat att all verksamhet ska genomsyras av hållbar utveckling, att miljö- och hållbarhetsperspektiv ska vägas in i alla förvaltningsstrategier och att miljöperspektivet ska finnas med vid alla inköp.
– Församlingen har gjort vissa delmål som den har jobbat med och kunna uppfylla i snart två års tid. Därför har jag fått äran att överlämna diplomet i dag, berättar Åke Lundgren och tillägger:
– Men arbetet är inte färdigt med det. Nu ska det hållas uppe också.
Diplomet är en bekräftelse på en väl genomförd andlig bearbetning och etisk revision omfattande viktiga områden för Svenska kyrkans verksamhet och drift.
Åke Lundgren hoppas att fler församlingar och pastorat ska haka på S:t Örjans församlings initiativ.
– Det är inte så många i stiftet som har blivit diplomerade än, men jag vet att flera är på gång.

Text och foto: P-O Sjödin/Skellefteå pastorat