Foto: Mona Davidsson

Ny kunskap i möten mellan kvinnor

Nyhet Publicerad

Under några dagar har församlingen haft gäster från Zimbabwe och Swaziland. Besöket är en del av programmet ”Kvinnor möter kvinnor” och på schemat fanns både studiebesök och socialt umgänge.

Sex kvinnor, tre från vardera landet, har varit i Sverige samtidigt. Två av dem har varit i Visby och Oskarshamn, två i Härnösand och Östersund, och två här i Halmstad.
Missionskretsen är en lokalavdelning av Kvinnor för mission i Sverige, och utbytet är en del i programmet ”Kvinnor möter kvinnor”. Monika Kellerdal och Annica Engdahl, kyrkvärdar och aktiva i Missionskretsen har både varit guider och öppnat sina hem. Så förutom ömsesidig ny kunskap, har det också skapats nya vänskapsband.
Patricia Hilly från Siphilie, Swaziland, är engagerad i arbetet med mentormammor och framför ett särskilt tack för de ekonomiska bidrag och annat stöd som kyrkan bistår med. Tsungirirai Ndou från ELCZ Western diocese, Zimbabwe är engagerad i det diakonala arbetet, som där ser annorlunda ut än i Sverige.
– Det finns ingen välfärd som samhället står för, utbildning och sjukvård sker i kyrkans regi, berättar hon.
En idé hon tar med sig hem är möjligheten att kunna gå in i kyrkan och tända ett ljus.
– Vår kyrka är full på söndagar, men ingen går dit annars, säger hon. Men kan man gå in och tända ett ljus, sitta ner en stund, be en bön kan det bli fler besökare på vardagarna.
Patricia Hilly nämner sättet att hantera kollekt och att ha en barnhörna i kyrkan, som inspiration att ta med sig.
– Vi har fått veta mycket om deras länder och om mentormammorna, säger Monika Kellerdal och konstaterar att som guide blev det också en del ny kunskap om hur olika verksamheter bedrivs i församlingen.
I Halmstad har det bland annat varit studiebesök på nattcaféet, i sjukhuskyrkan och i barnverksamheten. Sverigebesöket avslutas med deltagande i Världens fest, i Västerås.

Text: Mona Davidsson