Foto: Merit Kvist

Bibelutdelning i Sättna

Idag fick alla 6-åringarna i Sättna varsin Bibel!

Efter att ha varit i kyrkan gansk många gånger under förskoleåren fick idag 6-åringarna i Sättna varsin De yngstas Bibel i kyrkan. Vi pratade om vad de varit med om - kyrkvisningar, julspel, påskvandringar m.m. och berättade att berättelserna kommer från Bibeln. Vi jämförde Barnen Bibel med Carl XII's Bibel och kom överens om att De yngstas Bibel är bättre - farmför allt lättare att bära!

Carl XII's Bibel är svår att förstå! Foto: Merit Kvist

Efter Bibelutdelningen sjöng barnen, en smygpremiär på deras skolavslutningssång, och alla som ville fick tända ljus. 

Bilder från bibelutdelningen i Sättna kyrka, 31 maj 2017. Foto: Merit Kvist