Uppsala stift

Prata med oss

Kontakt

Uppsala stift Besöksadress: Dragarbrunnsgatan 71, 75320 Uppsala Postadress: Box 1314, 75143 Uppsala Telefon: +46(18)680700 E-post till Uppsala stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Beslut om grupp- och kandidatförteckning till kyrkovalet 2017

Stiftsstyrelsen har fastställt grupp- och kandidatförteckning över de nomineringsgrupper som registrerat gruppbeteckning och anmält kandidater till kyrkovalet 2017.


Beslutet fattades 2017-05-24 och gäller för varje slag av val (lokalt, regionalt och nationellt) och för varje valkrets inom stiftet, förutom för de valkretsar där tiden för registrering av gruppbeteckning och anmälan av kandidater har förlängts. Läs mer om beslut om förlängd anmälningstid kyrkovalet 2017

Eventuella överklaganden ska ha inkommit till stiftsstyrelsen senast 15 juni 2017. Information om hur man går tillväga för att överklaga beslutet hittar du i delegationsprotokollet.

Ladda ner delegationsprotokollet med beslut om grupp- och kandidatförteckning(pdf)

Den fastställda grupp- och kandidatförteckningen till kyrkovalet 2017 finns att tillgå på Stiftets hus i Uppsala.

Kontaktperson

Susanne Folin

Uppsala stift

Handläggare kyrkoval

Direkt: 018 - 68 07 28

Kyrkoordningen kap 38

Enligt 38 kap 31§ kyrkoordningen ska stiftsstyrelsen, senast den 1 juni under valåret, fastställa grupp- och kandidatförteckning över de nomineringsgrupper som har registrerat gruppbeteckning och anmält kandidater. Sådana förteckningar ska upprättas för varje slag av val och för varje valkrets inom stiftet.