Foto: Linda Solem

Gökotta på Vättaberget

Nyhet Publicerad

På Vättaberget i Liden firades den traditionella Gökottan tidigt på morgonen.

Gudstjänsten inleddes utomhus vid Vårdkasen, men på grund av de kalla vindarna drog sig församlingen så småningom inomhus. I gudstjänsten deltog Stig och Rut Bergqvist med musik på dragspel och gitarr. Rut sjöng några sånger där hon själv skrivit text och musik. Vår kantor Tamara Zaar sjöng en ryska sång.

Kristi himmelsfärds dag från Vättaberget. Foto: Linda Solem

Efter gudstjänsten serverades kyrkkaffe.

Stig och Tamara sjunger och spelar. Foto: Linda Solem

Lidens kyrka

Lidens kyrka är en fantastisk byggnad, full av detaljer och färg. Söker du den stora kyrkan med den nära gemenskapen så är du välkommen till Liden!

Stora skillnader i Lidens gamla kyrka

Rengöring och konservering fortsätter i Lidens gamla kyrka. Nu börjar resultaten bli alltmer synliga.

Brudstugan i Liden

Vid Lidens gamla kyrka finns den gamla brudstugan.