Foto: Linda Solem

Gökotta på Vättaberget

På Vättaberget i Liden firades den traditionella Gökottan tidigt på morgonen.

Gudstjänsten inleddes utomhus vid Vårdkasen, men på grund av de kalla vindarna drog sig församlingen så småningom inomhus. I gudstjänsten deltog Stig och Rut Bergqvist med musik på dragspel och gitarr. Rut sjöng några sånger där hon själv skrivit text och musik. Vår kantor Tamara Zaar sjöng en ryska sång.

Kristi himmelsfärds dag från Vättaberget. Foto: Linda Solem

Efter gudstjänsten serverades kyrkkaffe.

Stig och Tamara sjunger och spelar. Foto: Linda Solem