Foto: Ikonograf

Endast av Nåden, Skriften och Tron - en triptyk över Martin Luther

Nyhet Publicerad

Inför Reformationsåret har Christina Lundström skapat en triptyk - tre bilder - över Martin Luther. 2016 och 2017 turnerar den runt i kyrkor i Sverige och Europa. Här i Lagunda finns den några veckor, och visas vid lunchföredrag den 30 maj och Nysätradagen 4 juni. Däremellan finns den i Kyrkstugan.