Foto: Magnus Aronson /Ikon

Svältkatastrof i Afrika

Nyhet Publicerad Ändrad

Din gåva behövs!

Den pågående svältkatastrofen i Afrika är enligt FN den värsta humanitära krisen sedan andra världskriget. Ofattbara 20 miljoner människor i bland annat Sydsudan, Etiopien, Nigeria och Somalia är drabbade av hungersnöd och befinner sig snart i svält.

Människor dör redan av brist på mat och vatten. Behoven är enorma och Svenska kyrkan finns på plats genom lokala partners i bland annat Somalia, Etiopien, Nigeria och Sydsudan. Din gåva behövs!

https://www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete/akuttorka