Välkommen till oss

Nyhet Publicerad

Vi söker vaktmästare och pedagog

Bredaryds pastorat har ca 2 800 medlemmar. Pastoratet är beläget i västra Småland i närheten av Värnamo. Våra församlingar präglas av landsbygd men också av tätorterna Bredaryd och Kulltorp. Vi är en aktiv kyrka mitt i byn med många goda kontakter bland övriga samhällsaktörer. Vi är ett litet arbetslag om 13 personer som arbetar i Bredaryds och Kulltorps församlingar. Vi har ett gott arbetsklimat och har ett aktivt utvecklingsarbete.

Vaktmästare

Du är en del av ett team bestående av 4 vaktmästare. Du vill bidra till välskötta kyrkogårdar och har god förmåga att möta människor, arbeta i grupp såväl som på egen hand. I dina arbetsuppgifter ingår bl.a. skötsel och underhåll av fastigheter, maskiner, gravplatser och grönytor i Kulltorp och Bredaryds församlingar. Du tjänstgör vid förekommande förrättningar och gudstjänster.

Pedagog

Du kommer att arbeta i sprudlande barn- och ungdomsverksamhet. Du ingår tillsammans med präster, musiker, diakon och pedagog i konfirmandarbetslaget.

Kvälls och helgtjänstgöring förekommer.

Har du frågor ring: 0370-37 41 70

Välkommen med din ansökan till: bredaryd.pastorat@svenskakyrkan.se