Foto: Björn Vilfordsson/BLV-photography

Mässa i Indals kyrka på Bönsöndagen

Nyhet Publicerad

På bönsöndagen, 21 maj firar vi mässa i Indals kyrka med den årliga gravvårdsstunden efteråt.

Det har blivit en tradition i Indals församling att en gång varje vår fira mässa med efterföljande gravvårdsstund, dvs att man efter mässan går ut och gör vårfint på gravarna efteråt.  Representanter för vaktmästeriet (Mats-Åke och Ove) finns på plats för att vara behjälpliga med arbetet. Kyrkkaffe till musik ute.
Fikagrupp: Kompisledarna
Anne-Lise Lindberg Sjödin och hennes orgelelever kommer och spelar på mässan och på efterstunden.

Indals kyrka

Trygg och gammal med sina vita murar, sin fantastiska orgel och sin ovanliga klock-klämtning ligger hon där, Indals kyrka. I sig rymmer hon tro och historia - och en dörr utan motstycke!

Orgeln i Indals kyrka

Johannes Menzel Orgelbyggeri, Härnösand 1996. En rekonstruktion av Johan Gustaf Eks orgel från 1863

Våra kyrkogårdar

I alla av vår fyra församlingar finns kyrkogårdar. Kyrkogårdarna är en viloplats för våra döda och en plats för eftertanke och lugn för oss som lever kvar.