Vändpunkten secondhand stängs

Nyhet Publicerad

Holmsunds församling och Öppen gemenskap har kommit överens om att avsluta verksamheten vid Vändpunkten secondhand i Holmsund.

Holmsunds församling och Öppen gemenskap har kommit överens om att avsluta verksamheten vid Vändpunkten second hand i Holmsund. Ingen av parterna har idag ekonomiska möjligheter att fortsätta att driva verksamheten i nuvarande form och verksamheten upphör i och med juli månads utgång. Båda parter är överens om detta och ser med tacksamhet på de insatser som är utförda inom ramen för verksamheten. Parterna kommer var för sig att fortsätta sitt arbete med nya utmaningar inom social och diakonal verksamhet.