Friluftsgudstjänst

Nyhet Publicerad Ändrad

25/5 - OBS, ny plats!

Gökotta i Ekenäs vid Berit Arvidssons sommarstuga - OBS, ny plats!

Adress: Enuddegatan 23, 388 96 Hagby

Kl. 08.00

Predikan från Hästestenen, Ove Carlsson

Lajos Garlati, violin

Medtag kaffekorg