Strängnäs stift

Prata med oss

Kontakt

Strängnäs stift Besöksadress: Gyllenhjelmsgatan 1-2, 64530 Strängnäs Postadress: Box 84, 64522 Strängnäs Telefon: +46(152)23400 E-post till Strängnäs stift Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Frustuna församling miljödiplomerad

Som första församling i Strängnäs stift miljödiplomeras nu Frustuna församling. Nästan två års arbete med att se över transporter, inköp, avfallshantering, fastigheter och satsning på kompetenshöjning har gett resultat.


”Det är inte trovärdigt att som kristen tala om att vilja ta ansvar för skapelsen om man inte gör något.” Det säger Anna Sánchez Lindström, till höger, som tillsammans med kyrkoherde Lena Fagéus och Ulrika Rix, kanslichef, driver miljöarbetet i Frustuna församling.
”Det är inte trovärdigt att som kristen tala om att vilja ta ansvar för skapelsen om man inte gör något.” Det säger Anna Sánchez Lindström, till höger, som tillsammans med kyrkoherde Lena Fagéus och Ulrika Rix, kanslichef, driver miljöarbetet i Frustuna församling. Bild: Sofia Arman

 

På ett kyrkoråd i augusti 2015 beslutade Frustuna församling att införa och arbeta enligt Svenska kyrkans miljödiplomeringsmodell. Några steg på vägen var redan tagna. Vaktmästarna hade gått en kurs om energi- och miljöfrågor, en energiinventering var gjord och församlingen hade börjat odla sina egna blommor för att ha ett solidariskt altarbord.
Nu togs beslut om både långsiktiga övergripande mål och tydliga delmål och åtgärder. Anna Sánchez Lindström, biolog och en av församlingens kyrkogårdsvaktmästare, fick uppdraget att leda en miljögrupp.

- Förändringsarbete tar tid och det krävs att någon driver det. Jag hade både intresse och engagemang. Eftersom vi hela tiden matas med dåliga nyheter om miljö och klimat kändes det roligt att göra något, säger Anna Sánchez Lindström.

Reaktionen i församlingen har varit positiv. Såväl anställda som förtroendevalda och ideella inbjöds inledningsvis till en utbildning som var uppskattad.
Än så länge har det inte blivit några konflikter i budgetarbetet trots att ett av de övergripande målen är att miljömässiga fördelar ska väga tyngre än ekonomiska perspektiv.

- Vi budgeterar för de förändringar som behöver göras. En del av arbetet är att miljötänket ska in i all verksamhet.

En del investeringar, till exempel en elbil till kyrkogårdsarbetet, var redan gjorda. Nu finns också solceller placerade på ett verkstadstak och därigenom får man el till att värma sin medeltida kyrka med direktverkande el.

- Den el vi köpte var också miljövänlig, men det är förstås roligare att vi producerar själva, säger Anna Sánchez Lindström och berättar att hon ser fram emot att snart få sätta upp en skylt med texten ”Vi hämtar kraft från ovan”.

Svenska kyrkans miljödiplomerare som granskat församlingen för godkännande av Fas 1 skriver i sin rapport: ”Att församlingen litar på Gud är föredömligt, men vad gäller avloppsfrågor är det bra att en process påbörjas för anslutning till det kommunala nätet för att undvika läckage till Frösjön.”

- Det är en del i den riskanalys vi gjorde. Det kommer troligen åtgärdas redan i höst.

Hela dokumentationen av miljöarbetet som Frustuna församling gjort finns rapporten ”Härlig är jorden” som du hittar på församlingens hemsida.

Miriam Arrebäck