Foto: Jermunn Solem

...på höga höjder

Uppe under taket i Lidens gamla kyrka görs nya fynd och nya funderingar väcks!

Nu när ställningarna i Lidens gamla kyrka når hela vägen upp till taket kan man se detaljer man inte ser annars, och rengöringen gör att gamla målningar blir mer synliga. Ovanför altaruppsatsen har t ex en ljus, cirkelrund målning, med spår av svarta mönster kommit fram. Eftersom fönstret på korväggen är senare än målningarna kan detta vara en del av den äldre altarutsmyckningen.

 

Ovanför altaruppsatsen har en cirkelrund ljus målning blivit synlig. Foto: Jermunn Solem

På norra väggen är det lätt att se detaljer i de kvarvarande målningarna. Vad de föreställer är dock inte så lätt att säga...

Rest av målning högt uppe på norra korväggen. Förslag på vad den föreställer? Foto: Jermunn Solem
Mer målningsrester på norra väggen. Formen som ser ut som en pipa kan vara en arm eller annan kroppsdel. Foto: Jermunn Solem

Klotter och ristningar i väggarna från olika tider blir också synliga när smutsen försvinner. Det mesta är oläsligt. Man kan bara konstatera att folk var lika benägna kring förra sekelskiftet att skriva sina namn och liknande på väggarna. 

Rester av namnteckning (?) på västra väggen, där orgeln brukar stå. Foto: Jermunn Solem
Ristningar under målningarna på västväggen. Foto: Jermunn Solem

Saneringen av kyrkan fortsätter också. "Dammet här i kyrkan är en blandning av vanligt damm, sporer från hussvampen och puts som lossnat" berättar konservator Eva Körberg-Mårtensson. Hon visar både på kyrkans väggar och på taket till predikstolen. "Den kommer att få en helt annan färg när dammet försvinner. De har målat mycket med lysterfärg, dvs ett tunt lager metall under färgen för att färgen skall lysa starkare. Det kommer att märkas mer senare."

Predikstolstaket är täckt med ett tjockt lager damm och fågelspillning. Foto: Jermunn Solem