Läget i förhandlingarna

Nyhet Publicerad

I dagsläget är vi ännu inte klara med förhandlingarna om nytt kollektivavtal för Svenska kyrkan 2017. Vi vet att många är angelägna om att få besked, men tyvärr är det helt omöjligt att säga något om hur lång tid det kommer att ta. Först när avtalet är undertecknat och klart vet vi – så är avtalsförhandlingarnas natur.