Öppet brev till Region Gotlands ledning

Nyhet Publicerad

Angående upplåtande av mark under Almedalsveckan.

Öppet brev till Regionens ledning

Vi vill först uttrycka vår sympati för regionledningen som hamnat i ett svårt dilemma. Vi vill alla se ett öppet samhälle med demokrati, yttrandefrihet, mötesfrihet och tryckfrihet. Orden om att avsky dina åsikter, men vara beredd att ge allt för din rätt att uttrycka dem är en viktig del av vårt demokratiska arv. Alla åsikter ska få komma till uttryck och bemötas med kloka argument.

Hur gör vi då med yttrandefriheten när det handlar om rörelser som vill avskaffa den eller begränsa den till dem som omfattar ”rätt” ideologi? Somliga länder, som Tyskland, har förbjudit offentliga nazistiska manifestationer. Även Sveriges Högsta Domstol har fastslagit att offentliga uttryck för rasism är förbjudet. Det finns alltså gränser för yttrandefriheten - förtal, rasistiska tillmälen, hot mot folkgrupp är exempel på detta.

Är det då bara förbjudet då det gäller enskilda uttryck? Är det mindre farligt när det sätts i system, som av Nordiska motståndsrörelsen? Hur möter man med kloka argument en rörelse som uppmanar sina anhängare att ta till våld mot sina meningsmotståndare? En uppmaning som också vid upprepade tillfällen tycks ha hörsammats. En rörelse som uppmanar sina anhängare att beväpna sig för att nå sina mål.

Rörelsen är uttalat nazistisk. Den kallar sig själv detta, nationalsocialistisk, det vill säga antisemitisk och rasistisk, precis som dess tyska förebild. Man delar upp människor i ”undermänniskor” och ”övermänniskor”, även om man på hemsidans första sida talar om ”supermänniskor” när de menar det nazistiska begreppet för ariernas ”ras”.

Det är dags att föra ett allvarligt samtal om var gränsen går för att ge antidemokratiska rörelser fritt spelrum i det demokratiska rummet. Vi i kyrkorna på Gotland vill gärna vara med i detta samtal tillsammans med regionledning och kulturarbetare på Gotland. Vi kan också stå till förfogande för att inbjuda till det.

Europa kan på nytt stå ”i skuggan av en stövel” som Karl Gerhard uttryckte det redan 1934. Låt oss inte vara naiva. Europa och Sverige polariseras. Låt inte den demokratiska dialogens Almedalsvecka bli ett fältslag mellan extremister som vill utnyttja demokratins öppenhet. Det har hänt förr. Låt oss aldrig glömma att nazisterna började sin framgångsbana med att bli invalda i den Tyska Riksdagen. Hur för man dialog med den som hatar dialogen? Första maj marscherade nazisterna i Falun och staden liknade en stad under belägring.    

 Först kom de och tog kommunisterna, och jag teg för jag var inte kommunist

När de spärrade in socialdemokraterna, teg jag. Jag var inte socialdemokrat.

Sedan kom de och tog judarna, och jag sade inget, för jag var inte jude

Så kom de och tog fackföreningsfolket. Jag sade inget. Jag var inte fackansluten.

Sedan tog de katolikerna. Och jag var protestant, så jag sade inget.

Sedan kom de och tog mig…

Vid det laget fanns ingen kvar som kunde tala för mig

 

Listan kunde ha gjorts längre av den tyske prästen, koncentrationslägerfången och småningom fredsaktivisten Martin Niemöller, som diktade dessa rader efter kriget. Romer, homosexuella, förståndshandikappade – alla de som klassats som ”undermänniskor” fyllde de nationalsocialistiska koncentrationslägren.

Det finns inga över- och undermänniskor, bara människor. Den människosynen är vi glada och stolta över och den får inte fördunklas. Den är gudomlig!

Den nazistiska ideologin är inte och kan inte bli en del av det demokratiska samtalet. Den är och förblir ett brott mot mänskligheten.

Biskop Sven-Bernhard Fast i samråd med

Prostarna i Visby stift:
Mats Hermansson
Richard Wottle
Martina Åkesson Wollbo
Monika May

Equmeniakyrkan
Tomas Boström och Anna Ljung

Pingstförsamlingen
Johan Bäckrud

Frälsningsarmén
Johanna Fryk

Kristi lekamens katolska församling och Stockholms katolska stift
Biskop Anders Arborelius