Foto: Jermunn Solem

En tidskapsel för framtiden

Nyhet Publicerad

Under arbetet med gamla kyrkan har vi upptäckt flera vittnesbörd från de generationer som använt kyrkan innan oss. Små spår av gudstjänstfirare, arbetare och Lidenbor. Därför placeras nu också i kyrkan ett dokument från vår egen tid. En tät plastlåda med ett brev från oss i dag till kommande generationer.

 

Brevet har följande text:
”Hösten 2016 upptäcktes hussvamp i denna kyrka. Församlingen och Indalens pastorat började därför ett arbete med att rengöra konservera och sanera kyrkan i samarbete med länsmuseet Murberget i Härnösand och saneringsfirman OCAB. Golvet byttes och hela kyrkan rengjordes.

En arkeologisk undersökning gjordes också under ledning av arkeolog Ola George. Konservator var Eva Körberg-Mårtensson.

Vårt mål var att bevara denna kyrka för framtida generationer och skapa ett levande gudstjänstrum.

Vårt mål var att bevara denna kyrka för framtida generationer och skapa ett levande gudstjänstrum.

Ur brevet i tidskapseln

Denna tidskapsel placerades i kyrkan år 2017
Kung i Sverige var Carl XVI Gustaf.
Biskop i Härnösands stift var Eva Nordung Byström.
Kyrkoherde i Indalens pastorat var Anna Stenund.
Komministrar var Jermunn Solem och Linda Solem.
Ordförande i kyrkorådet var Kjell Bergkvist och ordförande i Lidens församlingsråd var Lotta Evrung.
Kyrkvaktmästare i Liden var Peter Jeppsson.
Golvet lades in under ledning av snickaren Per-Olov Modin.

I Lidens församling bodde 2016 797 personer varav 637 tillhörde Svenska kyrkan.

Gud, välsigna denna kyrka,
alla som firar gudstjänst här
och besöker den som turister och pilgrimer.
Välsigna alla som gått före oss
och alla som kommer efter oss.
Låt oss alla få mötas
i den stora gudstjänsten i Ditt rike,
dit vi alla är på väg som pilgrimer genom Din värld.
I Jesu Kristi namn. Amen.

SOLI DEO GLORIA (Gud ensam tillhör äran.)”

I tidskapseln lades förutom detta brev:
-Det senaste numret av Kyrkobladet.
-Församlingsinstruktionen.
-Biskopsbrevet om diakoni, som ett vittnesbörd om kyrkans utmaningar idag.
-Två nypräglade mynt.
-Ett USB-minne med mängder av bilder från församlingsverksamheten i Liden, gudstjänster, konfirmander, dop, Rutsgården, kyrkorna, kyrkogården och bilder på personalen. Där fanns också församlingsinstruktionen och skriften om Lidens gamla kyrka.

Förhoppningsvis kommer dessa dokument att tåla tidens tand – och när kyrkan i framtiden renoveras eller undersöks kan de tala för kommande generationer om vad det var att vara kyrka och församling idag, 2017.

Golvläggning och konservering

På en bänk i solen utanför Lidens gamla kyrka sitter konservator Eva Körberg-Mårtensson. "Det är så kallt inne i kyrkan att jag måste gå ut och värma mig ibland..." Följ med och se hennes arbete med att konservera Lidens gamla kyrka!

Lidens gamla kyrka

Lidens gamla kyrka är en populär dop- och vigselkyrka. Den medeltida kyrkan med sin fantastiska omgivning lockar besökare från när och fjärran.

Vår verksamhet

I våra församlingar finns förutom gudstjänsterna och de kyrkliga handlingarna mycket annan verksamhet. Varje dag händer något! Välkommen att upptäcka vad vi gör tillsammans - och hittar du något som intresserar dig är du alltid välkommen!