Fiskens förskola drivs av Halmstads församling och har trettio platser för barn mellan ett och fem år.
Foto: Mona Davidsson

Fiskens förskola får MVG

Nyhet Publicerad

Fiskens förskola får med beröm godkänt av Halmstads kommun. Vid den senaste tillsynen ”bedöms verksamheten hålla god kvalitet”.

I positiva ordalag framhålls bland annat den höga förskollärartätheten. Även samarbetet mellan huvudman, ledning och personal får beröm, liksom att förskolechefen prioriterar det systematiska kvalitetsarbetet.
Vid en tillsyn år 2013 ifrågasatte barn- och ungdomsförvaltningen om vissa konfessionella inslag var en del av undervisningen eller inte.
– Numera ligger fokus på den kristna värdegrunden, om alla människors lika värde, säger förskolechef Jill Nielsen. Att samtala om att vara tacksam över att vi har mat på bordet, något som många i världen saknar – det är viktigast.
Fiskens förskola har funnits sedan 1991 och ligger på Nyhem i Halmstad. Förskolan har trettio platser för barn mellan ett och fem år. Förskolan är en av fyra som drivs av Halmstads församling.

Vill du veta mer om församlingens förskolor? Här finns information och kontaktuppgifter: www.svenskakyrkan.se/halmstad/forskolor