Foto: Ikon

Som döpt är du aldrig ensam

Nyhet Publicerad Ändrad

Dopet är en början på något nytt, dörren öppnas till en större gemenskap. Som döpt är du aldrig ensam! Här intill hittar du en broschyr, där du får svar på dina frågor om dopet.

Dopkampanjen är en av årets riktade satsningar inom Göteborgs stift. Satsningen riktar sig huvudsakligen till småbarnsföräldrar och bjuder in till dop och till kyrkans gemenskap.
Halmstads församling har gjort en ny informationsbroschyr om dopet, som bläddringsbar pdf. Där kan du läsa mer om hur ett dop går till, få veta mer om faddrar, tips om sånger och gåvor – och mycket mer.
I broschyren finns också en praktisk checklista inför dopet, liksom våra kontaktuppgifter om du vill veta mer. Se även denna sida på webben.