Foto: Magnus Aronson/IKON

Resultat fastekampanjen 2017

Nyhet Publicerad

Från 26 februari till 9 april pågick fastekampanjen Maträtten. En kampanj som kämpar för allas rätt till mat. Nu har resultatet för kollekter och insamlade medel i Piteå församling inkommit.

Hur fördelar vi jordens resurser? Uppgifter från Svenska kyrkans internationella arbete berättar att 795 miljoner människor på vår jord inte kan äta sig mätta. Detta vill fastekampanjen förändra. Under kampanjens period, som sträckte sig från 26/2 till 9/4, lyfte Svenska kyrkans internationella arbete en av mänsklighetens mest grundläggande rättigheter, nämligen rätten till mat.

I Piteå församling har insamling pågått genom en rad olika arrangemang, många som internationella gruppen hållit i. Cafékvällar, lotteri på ICA Kvantum och brödförsäljning är några tillfällen när internationella gruppen informerat om fastekampanjen och hållit i insamling. Under fastekampanjen har även konserter och musikkvällar hållits för att samla in pengar. Utöver detta har särskilda kollekter gått till fastekampanjen.

Resultatet som Piteå församling rapporterar och överlämnar till kampanjen är 64 271,50 kr.

Tack för alla bidrag!