Foto: Lagunda församling /Sofia Imberg Kelhoffer

Möt människorna på predikstolen

Nyhet Publicerad Ändrad

Påskens vittnen - med berättelser om evangelisterna och profeterna på Hjälsta kyrkas predikstol. Gudstjänst på söndag 23 april klockan 16, Hjälsta kyrka.

Lekmannaledd gudstjänst med musik och berättelser om de människor som finns på den vackra predikstolen - vilka är de? Vad berättar de?

Foto: Lagunda församling/Sofia Imberg Kelhoffer

Medverkande är Jane Karlsdotter, Ola Mattsson, Lena Westberg, Elsy Rahm, Kerstin Rekestad, Susanne Johansson, Håkan Pettersson, Sonja Nilsson, Barbro Svedérus, Carin Åblad Lundström, Kent Gran och Hjälsta kyrkliga syförening.

Kyrkkaffe.