Foto: Jermunn Solem

Återbegravning

Arbetet med Lidens gamla kyrka fortsätter. Snart är det nya golvet här för att läggas in, och idag återbegravdes de mänskliga kvarlevor som hittats under utgrävningen.

Efter det att själva utgrävningsfasen avslutats i gamla kyrkan, börjar det bli dags att förbereda för läggandet av det nya golvet. Idag, 19 april 2017, återbegravdes därför de lämningar av tidiga lidenbor som påträffats under golvet, och som varit på Länsmuséet för analys. 
"Vi har försökt att lägga tillbaka alla mänskliga kvarlevor så gott det går på den plats i kyrkan där de påträffades" säger Peter Jeppson, vaktmästare i Liden. "Enda skillnaden är att vi placerat dem så nära golvåsarna som det går, så de skall skyddas."
Materialt till det nya golvet beräknas komma under veckan, och arbete med att lägga in det kommer att starta så fort det är möjligt. Efter att golvet lagts in kommer kyrkan att rengöras och konserveras.

En bön:
Gud, vi tackar dig för dem som gått före oss.
Vi minns inte deras namn, 
men du känner var och en av dem.
Tack för att ingen av oss någonsin är glömd av dig.
Ge dem nu din frid och ditt ljus
och låt oss alla mötas
i den stora påsken i ditt rike.
Amen.