VÅRKONSERT

Nyhet Publicerad Ändrad

lördag 13 maj 17.00 Trefaldighetskyrkan

Trefaldighetskyrkan
Fredrikskyrkans Flickkör/ungdom
Fredrikskyrkans Motettkör
Körledning Anna Jefta & Staffan Sundås
Präst: Pamela Garpefors
Fri entré
Frivillig gåva till musikverksamheten