Svenska kyrkan Västerås

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Västerås Besöksadress: Domprostgården, V Kyrkogatan 3, 72215 Västerås Postadress: Svenska kyrkan Västerås, Box 5, 72103 Västerås Telefon: +46(21)814600 E-post till Svenska kyrkan Västerås Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Nej till ökad trafik vid Domkyrkan!

Sedan sju år tillbaka har Biskopsgatan varit enkelriktad på sträckningen förbi Domkyrkan. Detta kom till när Domkyrkoesplanaden öppnades för trafik. Anledningen var att öppnandet av Domkyrkoesplanaden beräknades föra med sig ökad biltrafik förbi Domkyrkan.


Då för sju år sedan var experter, kyrkfolk, historiker och många andra överens om att skyddet av Domkyrkan gick före en prioritering av biltrafiken. Detta vann gehör hos Västerås stads styrning och ledning, och Biskopsgatan enkelriktades mellan Östra och Västra kyrkogatan.

Syftet med enkelriktningen var enkelt och tydligt, nämligen att så långt som möjligt skydda Domkyrkan från påverkan av en ökande biltrafik både vad gäller sättningar och avgaser.

Det vi har sett är att trafikmängden trots enkelriktningen har ökat mellan Östra och Västra kyrkogatan. Mätningar som gjordes för fyra år sedan visade att trafikmängden redan då ökat från 4 400 till 5 000 fordon per dygn. Självklart har detta en negativ påverkan på Domkyrkan.

Nu finns det planer för att minska biltrafiken på Stora Torget. Då kan trafiken på den aktuella sträckan Biskopsgatan återigen bli dubbelriktad.

Från Svenska kyrkan Västerås ser vi med stor oro på dessa planer. En dubbelriktning av Biskopsgatan gör det både enklare och mera inbjudande att ta sig fram med bil. Detta kommer i sin tur sannolikt att medföra en kraftig trafikökning i en mycket känslig kulturmiljö.

Troligen blir det även en rejäl ökning av den tunga trafiken. Det är den som betyder mest i fråga om rörelser i marken som fortplantar sig in i omkringliggande byggnader. Särskilt påverkas Domkyrkans södra sida som ligger nära Biskopsgatan.

Vi vill påminna om att Domkyrkan och området kring Domkyrkan är en nationell klenod. Det är få områden i Sverige som har ett liknande samlat kulturarv.

Domkyrkans ursprung är från 1200-talet. År 1517 – för precis 500 år sedan – blev Domkyrkan nuvarande yttre form färdig. Idag är Domkyrkan är ett stort besöksmål. Tre stjärnor i Guide Michelin visar även att det är ett besöksmål av internationell klass med hög kvalitet.

Biskopsgården mitt emot Domkyrkans västra ingång är från mitten av 1400-talet. I området kring Domkyrkan ingår flera andra byggnader av stort kulturarvsvärde. Hit

hör Komministergården, Proban, Konsistoriehuset, Lektorsgården med flera närliggande byggnader i ett stråk upp mot Kyrkbacken.

Precis som Hans G Eriksson skriver i en tidigare insändare är detta ett kulturarv som vårdats av generationer under många århundraden. Värnet och vården av det unika kulturarvet i Domkyrkoområdet måste sättas i främsta rummet även i nutid och för framtiden. Därför säger vi nej till ökad biltrafik intill Domkyrkan.

Jörgen Eklund, ordförande för kyrkorådet, Svenska kyrkan Västerås
och
Susann Senter, vikarierande domprost, Svenska kyrkan Västerås