Läget i kollektivavtalsförhandlingarna

Nyhet Publicerad

Svenska kyrkans avtal 16 förlängdes innan det gick ut den 31 mars. Skälet för detta var att industrins parter så sent kom överens om den normerande lönenivån, det så kallade ”märket”. Förhandlingarna fortsätter under april månad. Svenska kyrkans avtal gäller fortfarande med en för parterna ömsesidig rätt till sju dagars uppsägningstid.

Det är sex parter som ska komma överens i förhandlingarna – Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation å ena sidan och å andra sidan arbetstagarorganisationerna Vision, Kommunal, Akademikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade förbund, Kyrkans Akademikerförbund samt Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd.

Temat för årets avtalsrörelse är arbetstider, där ett antal yrkanden har berört arbetstiderna på något sätt.

-   Vi arbetar långsiktigt för kollektivavtal som är enkla att tillämpa och lätta att förstå. Arbetstiderna är i fokus i år, inte bara hos oss utan i flera branscher på den svenska arbetsmarknaden, säger Cecilia Herm, förhandlingschef vid Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Nyheter om avtalsrörelsen meddelas omedelbart på internwww.svenskakyrkan.se/arbetsgivare och går ut med e-post i nyhetsbrevet Observera. Aktuell information om avtalsrörelsen hittar du alltid på internwww.svenskakyrkan.se/arbetsgivare/avtal17