Hur många är vi? Lite statistik.

Nyhet Publicerad Ändrad

  • Vid årsskiftet 2016/2017 fanns det 2 386 invånare i Vislanda. Av dem är 1 800 kyrkotillhöriga. Blädinge hade 497 invånare varav 426 är kyrkotillhöriga.

  • I Vislanda församling döptes 13 barn och i Blädinge 4, totalt 17 barn vilket är 53 % av det totala antalet födda(32 barn). Av de barn som föddes och som har minst en förälder som tillhör Svenska kyrkan döptes 89,5 %.

  • Under året har 8 personer aktivt utträtt från Vislanda församling medan 2 personer har valt att inträda. Från Blädinge församling har 1 person utträtt medan 2 personer har inträtt. Totalt är vi 2 226 personer som tillhör Svenska kyrkan.

  • Totalt under året gjordes ca 12 700 gudstjänstbesök i våra två kyrkor, det gäller då både gudstjänster på söndagar och vardagar, dop, begravningar etc.

  • Vår öppna förskola har haft ca 750 besök av barn i åldern 0-3 år och antalet besök av deras föräldrar var 1 420.

  • Grupperna för barn i åldern 4-15 år som träffas varje vecka under terminerna har haft 128 barn inskrivna.

  • Svenska kyrkan har idag 6,1 miljoner medlemmar. Under 2016 har antalet medlemmar minskat med 110 000. Av dessa har 90 000 personer aktivt valt att utträda. Enligt undersökningar är det främsta skälen att man inte tror på Gud(40 %), att man inte känner det meningsfullt att vara medlem(18 %) samt att man inte vill betala kyrkoavgiften(17 %). En annan orsak till att antalet medlemmar minskar är att fler medlemmar dör än som döps.

  • Under året har dock 8 000 personer aktivt valt att träda in i Svenska kyrkan.

Vi anställda och förtroendevalda i Vislanda-Blädinge pastorat arbetar ständigt med att skapa en bra verksamhet för att motsvara de önskemål och behov som finns i vårt lokalsamhälle och bland våra medlemmar. Vi är också en del av en världsvid kyrka som vill göra skillnad. Hör gärna av dig med dina synpunkter och förslag och engagera dig gärna som ideell medarbetare!