Antalet medlemmar minskar

Nyhet Publicerad

Men nästan 40 000 gotlänningar är medlemmar i Svenska kyrkan

I Visby stift är 68 % av alla invånare medlemmar i Svenska kyrkan, det innebär nästan 40 000 medlemmar. Det kan jämföras med Sverige som helhet där 61 % är medlemmar.

I Visby stift minskade antalet medlemmar under 2016 med 2 %. Det är högre än i riket som helhet där motsvarande siffra var 1,7 %.

 Att man väljer att gå ur Svenska kyrkan uppger 40 % av de tillfrågade i en aktuell nationell undersökning, att de inte tror på Gud. Att det inte känns meningsfullt och ekonomiska motiv uppger 18 respektive 17 % av de tillfrågade som skäl för att de begärt utträde.

Aktiva utträden var 1,6 % på Gotland, även det högre än i Sverige som helhet, där det stannade vid 1,3 %. I reella tal har 677 gotlänningar aktivt gått ur Svenska kyrkan och 36 vuxna har blivit medlemmar under 2016.

I Visby stift har under 2016, 503 medlemmar avlidet och 262 nya har tillkommit genom dop.

Tätorterna som Visby, Hemse, Slite (Othem) har högst andel procentuellt utträden.

Under 2016 har fler gått ur Svenska kyrkan än tidigare. Det är en lång process för de flesta, man har en svag relation till kyrkan och har inte reflekterat särskilt mycket över det. Men sommarens uppmärksamhet i media kring kyrkans resor fick betydelse och ledde till att bland annat att medlemmar i gruppen 55+ i större utsträckning begärde utträde.  Nu var det inget som egentligen berörde något resande i Visby stift eller dess församlingar, men säkert är det en stor anledning även här. Negativ uppmärksamhet i media kan aldrig vara bra för medlemsutvecklingen, konstaterar Lars Bäckman, kommunikationsansvarig på Visby stift och tillägger att;  

Vi respekterar människors medvetna val och ställningstagande, det innebär att man tar religionen på allvar och det är viktigt och glädjande. Men självklart önskar vi att alla vill vara medlemmar i Svenska kyrkan, inte minst med tanke på att vi är en god kraft i samhället som samlar människor i alla åldrar till gemenskap och motståndskraft mot våld och hat.

Läs mer om varför man väljer att gå ur Svenska kyrkan Länk