Ny medlemsstatistik från Svenska kyrkan

Nyhet Publicerad

PRESSMEDDELANDE |Ny medlemsstatistik för Svenska kyrkan visar att även i Härnösands stift fortsätter antalet medlemmar att minska. – Jag hoppas och tror ändå att människor upplever att vi är en öppen folkkyrka för alla, säger Eva Nordung Byström, biskop i Härnösands stift.

Vid utgången av 2016 bestod Svenska kyrkan av totalt 6,1 miljoner medlemmar. Av dem var 266 948 personer bosatta i Härnösands stift. Det innebär en minskning med 5 694 personer och att drygt 71 procent av befolkningen i Västernorrlands och Jämtlands län är medlemmar.
– Det gör Svenska kyrkan till landets största folkrörelse. Samtidigt som jag inte vill sticka under stol med att vi förlorar medlemmar vill jag påpeka att vi går från en mycket hög nivå då man föddes in i kyrkan och så fungerar det inte längre, säger Eva Nordung Byström.
– Men visst är det ledsamt att många människor inte känner sig tillräckligt hemma i våra församlingar. Det måste vi jobba på, fortsätter hon.

Medlemsminskningen har procentuellt sett varit något större i Härnösands stift än i landet som helhet. Det beror på att stiftet har en jämförelsevis åldersstigen befolkning och att generationsväxlingen därmed får en mer negativ effekt, färre barn döptes och blev nya medlemmar än det antal medlemmar som avled. Men även i Härnösands stift valde, liksom i övriga landet, fler medlemmar än vanligt att gå ur kyrkan under förra året.

Statistiken visar att flest utträden gjordes i september-oktober då uppmaningar till utträde ur kyrkan fick stor spridning i sociala medier samt under sommarmånaderna med tydlig start i juni i samband med en granskning i media av Svenska kyrkans resor och representation.
– Förtroendetappet drabbar hela Svenska kyrkan trots att en minoritet av församlingarna fanns med i medias rapportering, konstaterar Eva Nordung Byström.

Samtidigt har statistiken länge visat att när Svenska kyrkan märks mycket medialt så leder det i sig till fler utträden, så brukar det vara i samband med kyrkovalen. Av en undersökning som gjordes i november i fjol framgår att den vanligaste orsaken till att gå ur kyrkan är att man inte tror på Gud.
– Det har jag all respekt för. Samtidigt som jag med sorg märker att inte alla inser att det man ändå förväntar sig från kyrkan är beroende av medlemmarnas stöd. Jag tänker på krisarbete, själavård, socialt arbete, förstås alla gudstjänster och musikutbudet och kyrkobyggnaderna och alla traditioner som är knutna till dem, säger Eva Nordung Byström.
– Kyrkan är ju ingen offentlig institution utan en medlemsorganisation, som bygger på medlemmarnas avgift, och som blir det medlemmarna själva gör den till, säger Eva Nordung Byström.

Fakta/Medlemsstatik 2016 för Härnösands stift (Svenska kyrkan i Västernorrlands och Jämtlands län)
Antal medlemmar: 266 948 personer
Andel av befolkningen: drygt 71 procent
Antal utträden: 3 770 personer
Antalet avlidna: 3 706
Antal döpta: 1 991 (nya medlemmar)
Antal aktiva inträden: 367 personer (nya medlemmar över 12 år)
Uppgift om in- och utflyttning saknas.

Läs mer om undersökningen av orsakerna till att medlemmar lämnar Svenska kyrkan i pressmeddelande från Svenska kyrkans nationella nivå.

Kontaktperson:
Kajsa Åslin, pressekreterare på Härnösands stift, 070-355 00 17