Vårluncher, utflykter med mera

Nyhet Publicerad

Träffarna för daglediga i församlingarna avslutar på olika festliga sätt. Varmt välkommen att ansluta!

Kristineträffens vårutflykt

Måndag 8 maj  2017 kl 11.30 - ca 16.30
Vi åker till Åhls församling i Insjön.

Kl 11.30 Avfärd från Kristinegården med buss. Vi besöker Åhls kyrka och församling
Kl 13.00 Kyrkoherde Åsa Carmesund inleder med andakt.
Per Gustavsson berättar sedan om kyrkan

Vi fortsätter i församlingsgården där kaffe och smörgås väntar oss.

Ca kl 15.30 Hemfärd. Hemma ca kl 16.30.

Kostnad: 100 kronor, tas upp på bussen. Kom ihåg att anmäla specialkost!
Anmälan senast 2 maj till Mona Ritzén tel. 023-654 14.

VÄLKOMMEN!