Foto: Jermunn Solem

Bön för terrorattackens offer

Nyhet Publicerad

Vid palmsöndagens gudstjänst i Sättna kyrka tändes ljus för terrorattackens offer.

Gud, du ser vår oro och vår ilska,
vår sorg och vår förtvivlan.
Så nära, så påtagligt kom terrorn till oss.
Den här dagen kommer vi aldrig att kunna glömma.
Det land vi trodde var så tryggt,
den verklighet vi trodde vi kände
har fått ett blödande sår.

Vi ber för dem som dött och deras anhöriga.

Vi ber för dem som skadats och deras hälsa.

Vi ber för dem som arbetar med de som drabbats.

Vi ber för oss själva.


Du som håller oss i dina händer,
du som känt sorgen och smärtan i din egen kropp,
låt oss inte förbittras och förblindas
utan lys genom oss med din kärlek och försoning.
Låt påskens mysterium -
från död till liv - 
prägla hela vår varelse och
bli vårt hopp.

I Jesu namn.
Amen.

...från mörker till ljus.

Stilla veckan och påsken i Indalens pastorat. Här kan du upptäcka mer om dagarna innehåll och se vilka gudstjänster som firas hos oss.

Bön - att samtala med Gud

Nästan alla ber. Ibland hemligt, ibland med andra. Att be är att öppna sig själv och samtala med Gud.