Svensk flagga mot blå himmel
Foto: Kristina Johansson /IKON

Körkortsblanketter

Nyhet Publicerad Ändrad

Våra körkortsblanketter är dessvärre slut. Vi hänvisar till ambassaden som skickar nya till oss.

 

Inom kort föreslås nya regler träda ikraft som berör dig som är permanent bosatt utomlands och ska förnya ditt svenska körkort. 

Du som har ett svenskt körkort och bor utomlands kan använda ditt svenska körkort under dess giltighetstid. Därefter måste körkortet förnyas. Du som är permanent bosatt i ett land inom EES ska fortsättningsvis förnya körkortet till ett körkort utfärdat av behöriga myndigheter i det land du är bosatt i.

De föreslagna regeländringarna innebär att du som är permanent bosatt i ett land utanför EES inte längre kan förnya ditt svenska körkort, istället gäller reglerna om körkort i det land du är permanent bosatt i. De nya reglerna föreslås gälla från och med den 1 maj 2017. Fram till dess gäller nuvarande regler om att ansöka om och hämta ut körkort.
Om du ska förnya ditt svenska körkort behöver du skicka in en fullständig ansökan i god tid för att Transportstyrelsen ska hinna fatta beslut före reglernas ikraftträdande.

Läs mer om hur du förnyar ditt körkort på Transportstyrelsens webbplats

Vita liljekonvaljer mot grönt blad

Sommar i Dubai

Välkommen till i Svenska kyrkan i Dubai! Kom och fika, gå på gudstjänst, sjung barnsånger och mycket mer.