Foto: Gustaf Hellsing/ Ikon

Välkommen till kyrkan i påsk!

Nyhet Publicerad

Aspö kyrka
Skärtorsdagen  13 april
18.30 Skärtorsdagsmässa
Aspö kyrkokör
Pamela Garpefors/ Anna Jefta

Långfredagen 14 april
10.30 Stilla musik med Ann Jefta
Textläsning Ann-Louise Trulsson

Påskdagen 16 april
10.30 Påskdagmässa
Aspö kyrkokör
Annika Melkersson/ Anna Jefta

Kungsmarkskyrkan
Skärtorsdagen  13 april
19.00 Skärtorsdagsmässa
Psalm-och viskören
Handtvagning
Carina Wallace/ Sigvard Carlsson

Långfredagen 14 april
15. 00  Långfredagsgudstjänst
Carina Wallace/ Staffan Sundås, Anna Jefta

Påskdagen 16 april
16.00 Mässa med Påskvandring
Kungsmarkskyrkans Vokalensemble, Kungens Kidz
Ann-Louise Trulsson/ Sigvard Carlsson, Malin Abelson

Möllebackskyrkan
Påskdagen 16 april
10.00 Påskdagsmässa
Carina Wallace/ Sigvard Carlsson

Trefaldighetskyrkan
Skärtorsdagen  13 april
19.00 Skärtorsdagsmässa
Fredrikskyrkans Gosskör och Herrkör
Ann-Louise Trulsson/ Justin Hazelgrove

Långfredagen 14 april
11.00 Långfredagsgudstjänst
Fredrikskyrkans Motettkör
Pamela Garpefors/ Staffan Sundås

Påskafton 15 april
23.30 Påsknattsmässa
Ensemble ur Herrkören medverkar
Pamela Garpefors/ Justin Hazelgrove

Påskdagen 16 april
11.00 Högmässa
Fredrikskyrkans Motettkör
Ann-Louise Trulsson/ Staffan Sundås

Annandag påsk 17 april
11.00 Gospelmässa
Carlskrona Gospel
Pamela garpefors/ Staffan Sundås