Insatser i Somalia på grund av torkan

Nyhet Publicerad

Svenska kyrkan stödjer insatser för att säkra tillgången till bland annat vatten och mat i Somalia.

Sedan mitten av 2015 har Somalia återkommande drabbats av torka. I de värst drabbade områdena har skördarna slagits ut och boskap har dött på grund av uteblivna regn och brist på vatten.

Svenska kyrkan stödjer nu hjälpinsatser för att säkra tillgången till vatten, mat och sanitet för 14 400 personer. Andra insatser är katastrofförebyggande arbete och utbildning för att öka medvetenheten om vikten av hygien och sanitet.

– Vi måste göra allt vi kan för att människor inte ska behöva lida i onödan. Tillgång till mat och vatten är akuta behov som har högsta prioritet, säger Anna Garvander, humanitär chef för Svenska kyrkan.

Väderfenomenet El Niño som drog fram under 2015 och 2016 förde med sig svår torka och uteblivna regn. Boskap har dött, skördar har förstörts och bristen på vatten är akut. Den pågående svältkatastrofen är enligt FN den värsta humanitära krisen sedan andra världskriget.

Insatserna motsvarar två miljoner kronor.

Enligt FN:s beräkningar är 6,2 miljoner människor, halva landets befolkning, i behov av humanitärt stöd fram till sommaren 2017.

ACT-ALLIANSEN

Svenska kyrkans internationella arbete är en del av ACT-alliansen, ett globalt samarbete mellan kyrkor och organisationer för katastrof-, utvecklings- och påverkansarbete. ACT-alliansen består av över 140 medlemsorganisationer över hela världen.