Foto: Jermunn Solem

Retreaten i Holm

Nyhet Publicerad

Vi blev 13 som samlades till retreat i Holm på femte söndagen i fastan.

Efter en inledande mässa ledd av prästerna Jermunn Solem och Linda Solem och kantor Lena Henriksson, följde en kort instruktion om hur retreaten skulle gå till. 
Sen följde måltid under tystnad och deltagarna kunde sedan gå in i eftertanke, tystnad och meditation... Böcker, färger och annat material fanns utlagda i lokalen och många utnyttjade möjligheten att ta en promenad i vårvädret. Andakt firades under dagen och kl 17 bröts tystnaden med en avslutande bön.
Vi kommer att upprepa retreaten under höstterminen. 

Från retreaten. Foto: Benjamin Bakhtiyari

Retreat

Med ojämna mellanrum erbjuder vårt pastorat kostnadsfria endagsretreater i någon av församlingarna.

Bön - att samtala med Gud

Nästan alla ber. Ibland hemligt, ibland med andra. Att be är att öppna sig själv och samtala med Gud.