Anders Håland har varit aktiv i kyrkopolitiken sedan 1976, bland annat som kyrkofullmäktiges ordförande 1993-2013. Men i samband med höstens val lämnar han förtroendeuppdragen.
Foto: Mona Davidsson

Slutade som kyrkvärd efter 31 år

Nyhet Publicerad Ändrad

Gudstjänstbesökarna i Martin Luther känner honom väl. Ända sedan 1986 har Anders Håland varit kyrkvärd – välkomnat besökare, läst texter och ansvarat för kollekten. Nu har uppdraget avslutats – den 23 april avtackades Anders Håland.

– Jag har då och då funderat på när det är dags att sluta. Nu, när Bosse Wallén går i pension, känns det som rätt tillfälle, säger Anders Håland.
De kyrkliga rötterna går långt tillbaka. Morfar Reinhold Cervin var kyrkoherde i S:t Nikolai, dit Anders pappa Carl kom som ”hjälppräst”. Där mötte Carl kyrkoherdedottern Maria och paret blev 1938 föräldrar till Anders.
– Som prästbarn blev jag van vid att gå i kyrkan och det har jag fortsatt med. En söndag utan gudstjänst känns tom, säger Anders Håland.

Kyrkvärdar utses av kyrkorådet och har formellt ansvar för bland annat kollekt och kyrkans inventarier.
– Vi är alltid två kyrkvärdar som räknar kollekten. Numera går vi inte runt med håven – kollekten läggs i en korg vid utgången. Det blir mer och mer vanligt att i stället swisha pengar och då går de direkt in på kontot.
En traditionell uppgift för kyrkvärden är att hjälpa prästen med klädseln inför gudstjänsten.
– De flesta sköter ju det själva nu, men det kan ibland vara bra att se till att de inte tagit mässhaken bak och fram. Det har hänt, säger Anders Håland och småler.
Textläsning brukar också ingå i kyrkvärdens uppgifter och detta gjorde han inför tv-kamerorna när gudstjänster sändes från S:t Nikolai i slutet av 2015.

Men det är som sagt Martin Luthers kyrka som är basen. Där träffas de sju kyrkvärdarna regelbundet och lägger upp schemat. Två-tre gånger i månaden är det tjänstgöring – vid söndagsgudstjänster, Livsnära och sommarens Musik i Rosengård.
– Det är en intressant och modern kyrka, annorlunda i sin arkitektur. Jag gillar särskilt interiören som är varm och välkomnande, tillgänglig utan trösklar och trappor.
Söndagen den 23 april avtackades Anders Håland som kyrkvärd. På förslag av kyrkoherden har kyrkorådet beslutat att utse honom till hederskyrkvärd, för att särskilt uppmärksamma de många årens tjänstgöring.
– Vad jag ska göra sedan? Gå i gudstjänster, förstås. Det finns många präster som jag inte har hört.

Text: Mona Davidsson

Gudstjänsterna har förändrats under Anders Hålands tid som kyrkvärd. – Det är mindre strikt numera, säger han. Och alltid kyrkkaffe, det ger en fin gemenskap.
Gudstjänsterna har förändrats under Anders Hålands tid som kyrkvärd. – Det är mindre strikt numera, säger han. Och alltid kyrkkaffe, det ger en fin gemenskap. Foto: Mona Davidsson