Hit, till Rosenkapellet, har Bosse Wallén sökt sig när han har behövt en stunds ro och stillhet under dagen. Kapellet ligger i kyrkans bakre del.
Foto: Mona Davidsson

Bosse Wallén går i pension

Nyhet Publicerad Ändrad

Nu har Bosse Wallén tagit farväl av församlingen och blivit pensionär. Munspelet, motorcykeln och målarpenseln är tre saker som får mer utrymme i vardagen. – Och jag rycker gärna in som vikarie i gudstjänster, det är ju rent lustfyllt, säger han.

Göteborgaren Bosse Wallén prästvigdes 1979, började sin yrkesbana i Lunds stift och fortsatte sedan norrut. Sedan 1999 har han arbetat i Martin Luthers kyrka i Halmstad.
– Jag hade min första vigsel där just när den sista delen av Öresundsbron blivit klar, så mitt tal handlade om de två – länder och människor – som knyter band med varandra, minns Bosse och ler åt minnet.

Ja, han vill helst kallas Bosse både i tal och skrift, Bo låter för stelt och formellt.
Och en liknande process har han gått igenom yrkesmässigt.
– Jag var kanske mer stelbent och konservativ som ung präst, funderar han. Med tiden har jag blivit mer avspänd och öppen.
En bidragande del i detta är den kyrka där han verkat – Martin Luther.
– Martin Luther sticker ut inte genom sin höjd utan genom sitt annorlunda kyrkorum. Arkitekturen påverkar även sättet att jobba, här finns inga höga trösklar. Jag brinner verkligen för våra gudstjänster, med öppna former för att människor ska hitta in.
– Spadagar, spaghettimässor, regnbågsmässor… Vi har vågat använda ett annorlunda språk.

Bosse är stolt över sitt arbetslag, allt engagemang och alla idéer som leder till positiva upplevelser för församlingsborna. Inte minst det diakonala arbetet, där kyrkan har en stor roll i arbetet för att motverka utanförskap.
– Kyrkan ska tjäna och vara till för människor, säger Bosse. Med ett tidlöst budskap går det att fånga upp tidens frågor, och ta in dem i det kristliga ursprunget.
Visst kommer han att sakna delaktigheten och arbetskamraterna – men samtidigt ska det bli skönt att släppa taget, medger han. Det finns en lång ”bucket list” med sådant han tycker är kul, men inte hunnit med. Till exempel teckna och måla, ha tid för hantverk och snickeri, åka på musikfestivaler och till konstmuseer.
– Min hustru är också pensionär, så vi kan ge oss av med kort varsel. Eller ta våra elcyklar och fara iväg ut till havet…
– Och jag har faktiskt tänkt gå igenom alla mina gamla diabilder, skrattar Bosse Wallén. Men det säger väl alla…

Text: Mona Davidsson

Fotnot: Bosse Wallén avtackades i Martin Luthers kyrka söndagen den 23 april.

Bosse Wallén kommer inte att sakna skrivbordsarbetet. Men han återkommer gärna som vikarie vid gudstjänster eller i ideella uppdrag.
Bosse Wallén kommer inte att sakna skrivbordsarbetet. Men han återkommer gärna som vikarie vid gudstjänster eller i ideella uppdrag. Foto: Mona Davidsson