Ny forskning om Arjeplogsväckelsen

Nyhet Publicerad Ändrad

Stiftshistoriska sällskapets årsmöte i Bureå fick en intressant inledning när den stora religiösa väckelsen i Arjeplogs församling år 1905 presenterades.

Det var kyrkohistorikern, docent Karl Axel Lundqvist, Skellefteå, som berättade om den stora religiösa väckelsen i Arjeplogs församling år 1905. Föredraget byggde på gedigen forskning där väckelsen placerades in i sitt historiska sammanhang både lokalt och nationellt med Svenska kyrkan och EFS i nära samverkan,  särskilt då det gällde predikoverksamheten i den stora församlingen.

Arjeplogsväckelsen ledde till flera synbara resultat, till exempel nattvardslivets förnyelse i församlingen, bildandet av religiösa föreningar och inte minst byggandet av det stora bönhuset med 350 sittplatser, pastorsbostad och bibliotek, som invigdes i kyrkbyn 1916.

Lundqvists intressanta forskning om Arjeplogsväckelsen har gjorts tillgänglig genom en ny bok i Sällskapets skriftserie. Där ges även tillbakablickar på Arjeplog sockens historia och på samerna och deras relation till staten och kyrkan.

Vi årsmötet valdes Gunnar Hedman, Hjoggböle, att som ordförande för årsmötet leda dagens förhandlingar. Av verksamhetsberättelsen för 2016 framgick att Stiftshistoriska sällskapet arbetar för att stärka intresset för och sprida kunskap om kyrkohistorien i Övre Norrland. Under året skedde detta bland annat genom anordnande av föredrag samt av ett symposium om Carl Olof Rosenius vid födelsegården i Ånäset med anledning av 200-årsminnet av hans födelse. I Skriftserien utkom som nr fem "Gränsöverskridande kyrkohistoria. De språkliga minoriteterna på Nordkalotten".

Till ordförande för Stiftshistoriska sällskap omvaldes professorn i kyrkohistoria, Daniel Lindmark. I övrigt skedde val av styrelseledamöter och funktionärer från olika delar av Luleå stift.

Avslutningsvis tackade Daniel Lindmark för förtroendet och framförde ett tack till dagens föredragshållare, medverkande och deltagare som resulterat i ett intressant och konstruktivt årsmöte!