Foto: Maria Lundström

"Hej Luther, vem är du idag?"

Nyhet Publicerad Ändrad

Den frågan ställde sig en grupp teckenspråkiga döva. De samlades en dag i mars till en utbildning om luthersk tro och hur den påverkat samhället.

- Det här är ett spännande tillfälle att lära mig mer om Luther och samtidigt träffa och samtala med andra, tycker Nana Fischer, som står till vänster bakom Lutherstatyn på bilden. Nana sitter med i referensgruppen för teckenspråkig kyrka i Lunds stift.

Vad lockade dig hit?
- Nyfikenhet och den sociala gemenskapen. Jag minns väl min präst när jag var ung. Han pratade mycket om Luther. Det talades ofta om reformationen och Luthers teser. På den tiden var folk stränga och dömande. Jag tänkte att jag ville lyssna på vad man säger om Luther idag, säger Nana som flydde från Tyskland till Sverige 1939.

Under höstens påvebesök i Lund och Malmö möttes katoliker och lutheraner och högtidlighöll reformationen.

Beata Sandell tecknar ordet Luther på teckenspråk.
Beata Sandell visar hur tecknet för Luther ser ut. Foto: Maria Lundström

- Det fick igång mina tankar på Martin Luther och hans betydelse, berättar Nana.

Förra årets påvebesök och att det 2017 är 500 år sedan reformationen ägde rum gör Luther extra intressant menar Nana och de andra deltagarna.

Inbjudare till dagens kurs var Teckenspråkigt arbete i Lunds stift och prästen Beata Sandell som driver frågorna. Läs mer här.

maria.c.lundstrom@svenskakyrkan.se