Dymmelonsdag

Nyhet Publicerad Ändrad

Ordet "dymmel" betyder träklump. Onsdagen i Stilla veckan kallas dymmelonsdag av traditionen att i Skandinavien ersätta metallkläpparna i kyrkklockorna denna dag av trästavar, dymblar eller dymmlar, för att ge en så dämpad klang som möjligt, en markering av att det var stilla veckan och att långfredagen var i antågande.

I Nya testamentet, precis efter palmsöndag, samlades stora rådet (sanhedrin) för att planera att döda Jesus innan pesach - den judiska påsken. Onsdagen före sin död besökte Jesus Simon den spetälske i Betania. När de satte sig till bords för att äta smörjde en kvinna som hette Maria Jesus fötter och huvud med en hel flaska med mycket dyrbar olja.
Matteusevangeliet anger att "lärjungarna blev förargade och sade: 'Vilket slöseri!'" och Johannes hävdar att det var Judas som blev mest upprörd. Johannes tillägger att Judas egentligen inte brydde sig om de fattiga, utan att han var en tjuv som hade hand om kassan och som tog av det som lades dit. Jesus rättfärdigade kvinnans handling genom att säga att de fattiga alltid kommer att finnas bland dem, men inte han." Det var efter detta som Judas sökte upp stora rådet och köpslog för att ange Jesus och peka ut honom för rådet.

I vårt pastorat firas denna dag, 12 april, en enkel morgonmässa kl 8.30 i Sättna kyrka.

Från Dymmelonsdagens mässa i Sättna kyrka. Notera att klockornas kläppar är lindade med tyg för att dämpa ljudet. Foto: Jermunn Solem

...från mörker till ljus.

Stilla veckan och påsken i Indalens pastorat. Här kan du upptäcka mer om dagarna innehåll och se vilka gudstjänster som firas hos oss.

Klämtningen i Indal

Nio slag tonar ut över älv, berg och åker... Indals kyrka håller liv i en medeltida tradition.