90 framför Matteuspassionen

Nyhet Publicerad Ändrad

På söndagskvällen den 9 april, 18.00 framförs ett av Bachs verkliga portalverk, Matteuspassionen, i Trefaldighetskyrkan, Arvika.

På söndagskvällen den 9 april klockan 18.00 framförs ett av Bachs verkliga portalverk, Matteuspassionen, i Trefaldighetskyrkan, Arvika.

Av Bachs alla kompositioner är Matteuspassionen den som fordrar den största ensemblen. Tre körer, två orkestrar och ett tiotal solister krävs för ett framförande och vid söndagskvällens konsert i Trefaldighetskyrkan deltar mer än 90 sångare och musiker. Medverkande är Trefaldighetskyrkans oratoriekör, Geijerskolans kammarkör, en kör från Solbergagymnasiet samt Wermland Operas orkester

Vid söndagskvällens konsert medverkar en rad framstående solister. Evangelistpartiet sjungs av tenoren Johan Christensson, en av Sveriges mest etablerade tenorer med inriktning på konsert och opera och med en gedigen erfaren från musikscener både i Sverige och internationellt. Vidare medverkar Ingegerd Hultén, sopran, Ivonne Fuchs, alt och Jakob Högström. Dirigent är Åke Skommar.

Matteuspassionen kräver inte bara en stor ensemble, det är också ett av de mest dramatiska och uttrycksfulla i Bachs produktion. Inget annat verk innehåller så många "greatest hits": Arior som Erbarme dich, Gebt mir meinen Jesum wieder och Aus Liebe will mein Heiland sterben tillhör de allra mest sjungna. Och körerna, alltifrån den storslagna inledningskören för tre körer och två orkestrar till den ljuvligt innerliga slutkören tillhör det mest gripande bland Bachs verk.