Biskopen utforskar Sundsvalls församling

Nyhet Publicerad

Biskop Eva Nordung Byström gör i veckan en officiell visitation i Sundsvalls församling. Under fyra dagar utforskar hon församlingen, möter medarbetare och tar del av verksamheter. – Jag ser verkligen fram mot att få lära känna Sundsvalls församling mer. Jag har ett så gott intryck av deras breda verksamhet, inte minst på det sociala området, säger hon.

I uppdraget som biskop ingår att utöva tillsyn över stiftets församlingar. I Härnösands stift, finns ett 100-tal församlingar och med några års mellanrum får alla ett officiellt besök, en så kallad visitation.
– Det här är en mycket viktiga del av biskopens uppdrag och stiftets verksamhet. Genom visitationerna hämtar vi kunskap till stiftskansliet och den läggs till grund för stiftets främjande- och tillsyns, säger Eva Nordung Byström.

Detta är hennes sjunde officiella visitation sedan hon tillträdde som biskop för Härnösands stift för drygt två år sedan.
– Det som hittills har imponerat mest på mig vid samtliga visitationer är det engagemang som den stora gruppen ideella medarbetare i församlingarna visar. Det som däremot bekymrar mig är att all den verksamhet som bedrivs i församlingarna är en så självklar del av lokalsamhället att den ibland tas allt för given, säger hon.  

Biskopsvisitationen i Sundsvalls församling inleds tisdag 14 mars med att biskopen möter olika personalgrupper för samtal. På onsdag besöker hon flera verksamheter, bland annat spädbarnsmusik i Skönsmons församlingsgård och öppet kyrkis för ensamstående i Kyrkans Hus.  Även torsdagen präglas av besök i verksamheter som församlingens romska projekt i Nacksta, sång för hälsan i Kyrkans Hus och den finska träffpunkten i Kristinelund. Visitationen fortsätter på fredagen med bland annat ett besök på kyrkogårdarna.

Biskopsvisitationen avslutas med gudstjänst och visitationsstämma i Sundvalls Gustav Adolfs kyrka söndag 26 mars. Då delar biskopen med sig av de iakttagelser hon gjort under besöket och alla som vill har möjlighet att ställa frågor till henne.

Se bifogad fil för program 14-17 mars samt 26 mars.

Kontaktperson: Mia Ödmark, biskopsadjunkt, tfn 072-234 30 60