Beslut §151 Prästers vigningslöfte och vigsel av samkönade par

Beslut §151 Prästers vigningslöfte och vigsel av samkönade par

Ladda hem dokumentet

Andra dokument som rör det här ärendet