Foto: Pixabay

Skotergudstjänst

Tredje söndagen i fastan firar vi friluftsgudstjänst! Då är det dags för skotergudstjänst vid Oxsjön i Liden, kl 13, 19 mars. Vid dåligt väder hålls gudstjänsten inne på Oxsjögården. Präst, Linda Solem och kantor, Fredrik Nestorsson Pettersson.