Foto: Magnus Aronsson/IKON

Ekumenisk gudstjänst

Nyhet Publicerad Ändrad

Söndag den 2 april kl 11:00 i Ringarums kyrka.

Välkommen till en gudstjänst för alla församlingar i Valdermarsviks kommun. Viskören sjunger under ledning av Torbjörn Toftgård. Karina Nahlbom är präst och fler kommer att delta från andra församlingar. Efter gudstjänsten inbjuds till kyrkkaffe i församlingshemmet. Välkommen!