Foto: Anna Stenund

Ett första steg

Nyhet Publicerad

Den 10 februari besökte ett team från saneringsfirman OCAB, arkeologer från Murberget, pastoratet och en antikvarie från Länsstyrelsen kyrkan. Iklädda skyddsdräkter kunde man konstatera att det kommer att bli en arkeologisk undersökning av ytlagret i det frilagda jordgolvet.

Efter att lidens gamla kyrka tömts på sina föremål och det hussvampsangripna golvet avlägsnats började en undersökning av jordgolvet under kyrkan. Inga omeddelbara fynd gjordes, men beslut fattades om att göra en enklare arkeologisk undersökning.

Teamet av arkeologer och sanerare som kommer att arbeta med Lidens gamla kyrka. Foto: Anna Stenund
Arkeologer från Murberget i färd med att besiktiga jordlagret under golvet. Foto: Anna Stenund
Mycel från den fruktade hussvampen Foto: Anna Stenund
Inne i kyrkan. Man ser "kassunen" av plast. Foto: Anna Stenund

Sanering av Lidens gamla kyrka

Sent i höstas upptäcktes hussvamp i Lidens gamla kyrka, pastoratets lilla pärla från medeltiden med rika konstskatter. Nu är den stängd för sanering och skall rengöras med hjälp av länsmuseet från nock till grund från sporer. Kyrkan har tömts på föremål och bänkar och de föremål som inte kan flyttas skyddas av en "kassun", en sorts rum i rummet. Information om saneringen och renoveringen kommer regelbundet att läggas upp här på sidan!

Lidens gamla kyrka

Lidens gamla kyrka är en populär dop- och vigselkyrka. Den medeltida kyrkan med sin fantastiska omgivning lockar besökare från när och fjärran.

Fler fynd från förr!

Utgrävningarna i Lidens gamla kyrka fortsätter.