Foto: Anna Stenund

Ett första steg

Den 10 februari besökte ett team från saneringsfirman OCAB, arkeologer från Murberget, pastoratet och en antikvarie från Länsstyrelsen kyrkan. Iklädda skyddsdräkter kunde man konstatera att det kommer att bli en arkeologisk undersökning av ytlagret i det frilagda jordgolvet.

Efter att lidens gamla kyrka tömts på sina föremål och det hussvampsangripna golvet avlägsnats började en undersökning av jordgolvet under kyrkan. Inga omeddelbara fynd gjordes, men beslut fattades om att göra en enklare arkeologisk undersökning.

Teamet av arkeologer och sanerare som kommer att arbeta med Lidens gamla kyrka. Foto: Anna Stenund
Arkeologer från Murberget i färd med att besiktiga jordlagret under golvet. Foto: Anna Stenund
Mycel från den fruktade hussvampen Foto: Anna Stenund
Inne i kyrkan. Man ser "kassunen" av plast. Foto: Anna Stenund