Foto: Arne Johansson

Fler fynd från förr!

Utgrävningarna i Lidens gamla kyrka fortsätter.

Utgrävningarna i Lidens gamla kyrka har idag, 8 mars, kommit in på sin andra vecka. En mängd spännande fynd har gjorts, mest mynt, men även nålar, troligtvis från liksvepningar, bokbeslag, spikar, ljusstumpar mm. 
I kyrkgolvet har också hittats sten och bjälkar och en vid häll, som eventuellt vittnar om en kyrka som kan ha legat på platsen innan den nuvarande. 
Mynten som hittats kan också vara äldre än den nuvarande kyrkan och pekar alltså också de på en kyrka på samma plats innan den vi kan se idag.

 

Arkeologer från Murberget i färd med att besiktiga jordlagret under golvet. Foto: Arne Johansson
Bild inifrån kyrkan, mot koret. Foto: Arne Johansson
Så här ser golvet ut i kyrkan under bjälkar och plankor. Foto: Linda Solem
Fynd av äldre mynt och liksvepningsnålar från Lidens gamla kyrka. Foto: Linda Solem