Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vi restaurerar S:t Nicolai kyrka

Just nu restaurerar vi tornspiran i S:t Nicolai kyrka i Örebro. Bygget, som beräknas vara klart hösten 2017, påverkar inte verksamheten i kyrkan. Här kan du läsa mer om arbetet. Välkommen in!

Under 2017 pågår ett omfattande arbete för att restaurera tornspiran i S:t Nicolai kyrka. Väder och vind har gjort att fogarna i stenen på vissa ställen spruckit och vittrat sönder. För att förhindra att vatten läcker in tätas nu hela tornspiran. 

– Vi jobbar med flera entreprenörer som är specialiserade på sten och puts och arbetet görs i samarbete med en antikvarisk kontrollant från länsmuseet, säger Rune Lundkvist, fastighetsförvaltare hos Svenska kyrkan i Örebro. 

Tidstypisk kalksten

S:t Nicolai kyrka byggdes under slutet av 1200-talet fram till mitten av 1300-talet. Kyrktornet i sin helhet byggdes på 1400-talet och tornspiran i sin nuvarande form byggdes om omkring år 1870 i samband med en stor restaurering. Både fasad och tornspira är byggda i kalksten. 

– Kalkstenen har en tusenårig tradition i Sverige. Olika byggmaterial dyker upp i olika epoker utifrån tillgång och popularitet. Här i länet bröt man kalksten i Lanna och i Yxhult. Adolf Kjellström, mannen bakom S:t Nicolai kyrka, Olaus Petri kyrka och Rudbecksskolan – alla byggda i kalksten – var inspirerad av engelsk gotik när han ledde restaureringen av S:t Nicolai kyrka, säger Rune Lundkvist. 

Vad är grejen med kalksten?
– Det är en spröd sten med mycket lerklov som försvagar stenen. Därför är det ovanligt att man bygger tornspiror eller andra tak i kalksten. Med den här renoveringen säkrar vi kyrkans tornspira i 20 år framåt, och har vi tur kan det dröja upp till 50 år innan spiran måste renoveras igen.

Under renoveringen fortsätter verksamheten i kyrkan – vi har gudstjänster, konserter och föreläsningar som vanligt. I kalendern hittar du allt som händer hos oss.

Nedslag i Nikolais kyrktorns historia

  • 1275–1350 S:t Nicolai kyrka byggs, utan kyrktorn. 
  • 1430–1450 Ett kyrktorn byggs i kyrkans västra del. 
  • 1585 Kyrktornet får en ny tornspira.
  • 1643 Kyrkan brinner. Branden orsakas av ett åsknedslag och förstör bl. a. tornspiran, taket och orgelverket. 
  • 1663 Kyrkan får en ny, mycket hög och smal tornspira. 
  • 1770 Tornspiran ersätts av en låg, klockformad huv med lanternin.
  • ca 1870 Tornspiran byggs om i samband med en omfattande restaurering och får sitt nuvarande utseende. 
Rune Lundkvist

Rune Lundkvist

Svenska kyrkan i Örebro

Fastighetsförvaltare, Kansliet för Örebro pastorat, Örebro pastorat

Nikolai församling

Nikolai församling
Adress:
Nikolaigatan 8
702 10 Örebro

Telefon: 019-15 45 00 
(informationsservice, öppet mån-tor 9-17, fre 9-16) 
E-post: orebronikolai.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Nikolai församling

Till Nikolai församling på Facebook

Församlingens kyrka:
S:t Nicolai kyrka