Östra Nöbbelöv planskiss

Framtidens kyrka - projekt 2020

Nyhet Publicerad

Kyrkorummet rymmer mängder av möjligheter. Hur kan det användas i framtiden? I slutet av februari kom brittiska The Churches Conservation Trust på besök och höll i en workshop.

Medarbetare, förtroendevalda, ideella och anställda från alla de fyra pastoraten i projektet Framtidens kyrka - projekt 2020 samlades den 23 februari på stiftsgården Åkersberg i Höör. Det här är ett projekt som tar sin utgångspunkt i den svenska landsortskyrkan för att utveckla kulturarvet, bidra till att kyrkorna blir mer använda och att stärka lokalsamhället omkring kyrkobyggnaden.

Isabel Assaly från CTT diskuterar med stiftsantikvarie Heikki Ranta.
Isabel Assaly från CTT diskuterar med stiftsantikvarie Heikki Ranta. Foto: Martin Garlöv

I projektet ingår Häglinge kyrka i centrala Skåne, Virke kyrka en mil norr om Lund, Odarslövs kyrka som också ligger norr om Lund fast vid stadens gräns och Östra Nöbbelövs kyrka på Österlen.

Med workshops, både i tvärgrupper och i arbetslagen omkring varje kyrka, så blev det här en dag då det som redan hänt fick struktur, omvärldsvillkoren blev uppdaterade och framtidsplanerna fick bli mer konkreta.

De gästande medarbetarna från brittiska The Churches Conservation Trust (CCT) stod för metoderna, aktiverade deltagarna och lotsade dem framåt. Första delen av dagen arbetade deltagarna med vad som skulle kunna kallas för en tillgångskarta och i den senare delen en klassisk SWOT-analys, för att inför den närmaste framtiden uppmärksamma hot och svagheter, möjligheter och utmaningar.

Från CCT:s sida uppmuntrades deltagarna att arbeta vidare med att formulera tydliga visioner för kyrkorna och korta beskrivande meningar som fångar karaktären. De betonade också vikten av att dokumentera processen, arbetet framåt: Det som blir fäst på papper blir så mycket lättare att förankra och samlas omkring. Och det ger kraft i det fortsatta arbetet.

Från Svenska kyrkan i Simrishamn kom deltagarna som arbetar med framtiden för Östra Nöbbelövs kyrka. Kyrkan, några kilometer sydväst om staden, har varit stängd i 20 år. I år kommer det att göras en yttre renovering. I höstas under evenemanget Österlen lyser, så var kyrkan vackert upplyst och porten öppen. För första gången på nio år kunde bybor och andra intresserade se kyrkan på insidan. Trots ruskväder räknade värdarna för dagen in fler än 120 besökare.

Under våren som kommer är det dags för att se över den putsade fasaden. Bengt Gunnarsson är både fastighets- och kyrkogårdschef i Simrishamn. Det var han som satte ljus på kyrkväggarna i höstas och nu ser han till att Östra Nöbbelövs kyrka putsas upp och får tillbaka sin gula färg.

Uppmuntrade av intresset från så många finns nu långt framskridna planer på att bilda en vänförening för kyrkan som ska ta ansvar för verksamheten som ska stå för driftkostnaderna, när det förhoppningsvis mycket snart går att hålla Östra Nöbbelövs kyrka öppet många gånger om året.

Gertie Ågren, ordförande i kyrkorådet är helt beredd på att pastoratet ska behålla kyrkan och att den ska renoveras för att kunna tas i bruk av den nya vänföreningen.

Workshop Framtidens kyrka 2020
Foto: Martin Garlöv

Östra Nöbbelöv är ett stort rum som kan bli det rum för konserter och andra kulturprogram, som Simrishamn saknar. Fortfarande och på samma gång är det ett kyrkorum och en plats för gudstjänst.

– Vi behöver formulera en strategi för finansieringen av driften, säger Gertie Ågren. Och i arbetsgruppen finns funderingar över hur det skulle gå att förbättra transporter till kyrkan, där hon ligger på höjden intill byn.

Den nya vänföreningen kommer att kunna organisera de volontärer som behövs till den verksamhet som kyrkan ska fyllas med. Över året finns återkommande kulturhändelser på Österlen som församlingen och vänföreningen kan bli en del av: Konstrundan i påskveckan, Österlen lyser på hösten och där emellan en händelserik sommarsäsong.

Seminariet på Åkersberg var sammankallat av Heikki Ranta, stiftsantikvarien i Lunds stift, och Lars Lindahl, arkitekt och samordnare i projektet. Seminariet var en uppföljare till förra årets workshop som inledde stiftets och pastoratens samarbete med CCT. Nästa år är det dags för en större konferens där både engelska och svenska goda exempel kring mångfunktionalitet och flexibla lösningar i kyrkobyggnader presenteras.

− Seminariet gav inspiration och struktur till oss alla som arbetar med dessa fyra kyrkobyggnader. Stegen till utökad och förändrad användning av underutnyttjade kyrkor är många och på vägen behöver  vi få stöd och råd samt lära oss bra metoder att genomföra denna typ av stora ändringar. De engelska erfarenheterna från fem årtionden ger oss mycket kött på benen, konstaterar Heikki Ranta.

Martin Garlöv
martin.garlov@svenskakyrkan.se

Länk
The Churches Conservation Trusts hemsida: http://www.visitchurches.org.uk

Läs tidigare artiklar
England inspirerar till kreativitet (20150923)
Stora planer för Östra Nöbbelövs kyrka (20140514)
Ekokyrkan i Virke (20170301)

Champing - sova i kyrkan
Övernattning i kyrkor förekommer på flera håll i Sverige. Men ännu inte på ett så organiserat sätt som i England. Här har champing - church camping - redan blivit ett begrepp och för fler än 17 kyrkor finns nu en gemensam sida, där det går att boka plats. Församlingarnas investeringar är inte stora och väl igång går det faktiskt att ta betalt för erbjudandet om att sova en natt under kyrkans tak. Frukost ingår i priset och serveras oftast på puben närmast kyrkan.

http://www.champing.co.uk