Andra söndagen i fastan.

Vi fortsätter vår vandring genom fastetiden. På söndag, 12 mars, på andra söndagen i fastan firar vi först mässa i Sättna kyrka kl. 11 och sen gudstjänst i Indals kyrka kl. 18. Präst är Linda Solem och kantor är Lena Henriksson.