Andra söndagen i fastan.

Nyhet Publicerad

Vi fortsätter vår vandring genom fastetiden. På söndag, 12 mars, på andra söndagen i fastan firar vi först mässa i Sättna kyrka kl. 11 och sen gudstjänst i Indals kyrka kl. 18. Präst är Linda Solem och kantor är Lena Henriksson. 

Första söndagen i fastan

Nu går vi in i fastetiden. Första söndagen i fastan firas gudstjänst kl 11 i församlingshemmet i Holm och mässa kl 18 i Lidens kyrka.

"...vi sjunger med Maria på denna glädjens dag!"

INTERNATIONELL INSPIRATIONSHELG Välkommen till en helg för dig som tycker om att sjunga, är internationellt ombud eller ombud för SKUT eller bara intresserad av kyrkans internationella arbete!

Från Ellington till Elvis

Musik vid helgsmål i Lidens kyrka med kantor Fredrik Nestorsson Pettersson vid orgeln. 18 mars 18.00