Foto: Ola George

Nya fynd i gamla kyrkan!

Den 1 mars började de arkeologiska utgrävningarna i Lidens gamla kyrka.

I samband med saneringen för hussvamp i Lidens gamla kyrka har det nu blivit dags för de arkeologiska utgrävningarna att starta. "Jag började göra fynd redan med första skottkärran jord från kyrkan" säger arkeolog Ola George från Murberget i Härnösand, och visar upp en "örtug", ett mynt från början på 1500-talet. (se bilden!) Andra fynd som gjordes var mynt från 1600-talet, kritpipor och en del människoben från begravningar som ägt rum inne i kyrkan. 
Utgrävningarna kommer att fortgå under denna och nästa vecka.