Fader Jacques Mourad
Foto: Maria Lundström

Syrisk präst bär på budskap om fred, kärlek och vikten av dialog

Nyhet Publicerad Ändrad

"Mitt viktigaste uppdrag är att vara ett vittne med målet att åstadkomma fred i den här världen." Det säger Fader Jacques Mourad som är på åtta dagars turné i Sverige. Föredrag på bland annat Lunds universitet och möten med syriska flyktingar väntar.

Vi möts i dopkapellet i Lunds domkyrka.

- Vilken vacker katedral, utbrister Fader Jacques innan vi sätter oss till rätta. Vi kommer snabbt in på väsentligheter.

- Idag måste vi föra en dialog där vi öppnar våra hjärtan innan vi kopplar på hjärnan. Samtal är av nöden. Och samtal är inte realistiska utan respekt och utan kärlek för då släpper vi inte in den vi talar med, betonar munken och prästen Fader Jacques.

- Det svenska folket är en förebild för oss i Syrien. Ni är högt utvecklade på både ett mänskligt och ett andligt plan. Ni har öppnat era hjärtan, era portar och ert land för att ta emot syriska flyktingar.

Syrien är ett öppet och blödande sår i människors medvetanden. Vad är din bild av läget?

- En bild är bilden av det förstörda Aleppo, min hemstad. Från arkeologisk synpunkt är det världens äldsta stad som nu ligger i ruiner. Staden är förstörd, de syriska och ryska bomberna faller ner och ingen gör något. Folket känner sig övergivet. Det är det lidandet som är orsaken till vår smärta.

- Situationen präglas av ett ständigt lidande och av en konflikt som inte finner någon lösning. Vi bär på smärtan, vi försöker göra motstånd men tyngden som vi bär på är större än vår tro. Men den enda vägen framåt är dialog.

Samtal är av nöden. Och samtal är inte realistiska utan respekt och utan kärlek för då släpper vi inte in den vi talar med.

Munken och prästen Fader Jacques Mourad.

Hur ser det ut för de kristna i Syrien?

- De kristna är offer för kriget som alla andra. De vill leva och stanna kvar i Mellanöstern och är medvetna om hur viktigt det är med en kristen närvaro i regionen. Ingen väljer att lämna sitt hem, sin familj och sitt land. Ingen vill ge upp allt detta, bli en flykting och känna sig utan värde.

- Just därför vill jag besöka Sverige för att ge mod till de kristna från Mellanöstern och Syrien som är här. De är vittnen med ett uppdrag att berätta om sin tro och om det som sker i deras hemländer för det svenska folket.  

Vad kan kyrkan och församlingarna här göra för er?

- Ni kan göra tre saker. Be för oss. Fortsätt att hjälpa det syriska folket. Och sist men inte minst ha modet att ta tydlig ställning mot krig och mot våld.

- Rent praktiskt måste vi alla göra så stora ansträngningar vi kan för att stänga vapenfabrikerna. Produktionen fortsätter, krigen fortsätter och människor dör. Särskilt är det de fattiga som drabbas, påpekar Fader Jacques.

Att bygga broar religioner emellan är mer angeläget än någonsin. Som delaktig i klostergemenskapen i Mar Musa i Syrien (läs mer nedan) är det just det som Fader Jacques brinner för. Innan vi skiljs åt tackar Fader Jacques varmt för den stiftskollekt som klostret mottog 2014.

- Det var mycket generöst av er. Med de medel vi fick har vi kunnat hjälpa många muslimska och kristna familjer som vi tar emot på klostret.  

maria.c.lundstrom@svenskakyrkan.se

Fakta Fader Jacques Mourad

Syrisk munk och präst i det katolska syriska stiftet i Homs. Kommer från staden Aleppo.

Fader Jacques driver tillsammans med jesuitprästen Paolo Dall’Oglio gemenskapen Mar Musa. 1991 rustade de upp det uråldriga klosterbyggnaderna. Unga från hela världen bjöds in för att hjälpa till. Klosterlivet i Mar Musa står på tre ben: Bön och reflektion, praktiskt arbete och gästfrihet.

Verksamheten har som mål att föra dialog, sprida försoning, bära kärlekens vittnesbörd och bygga broar och samförstånd mellan kristna och muslimer.  

Läs merklostrets hemsida. Här finns även information om hur man kan stödja verksamheten.  

- Ha modet att ta tydlig ställning mot krig och mot våld, uppmanar Fader Jacques Mourad.
- Ha modet att ta tydlig ställning mot krig och mot våld, uppmanar Fader Jacques Mourad. Foto: Maria Lundström